Skandinavistika (danų) 3k. 1gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra