Vertimas raštu 1k. 2gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra