404/Geležinio Vilko g. 29a, C korpusas, Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos auditorija

Komentarai
25 darbo vietos, 39 m2
Įranga
Pavadinimas Kiekis
Projektorius 1
Ekranas automatinis 1
Kompiuteriai Windows 1