Bendrinė lietuvių kalba (fonetika, morfonologija, akcentologija) (Privalomasis)