Mokėjimas mokytis – mokymasis gyvenimui (Pasirenkamasis)