Mokomoji ir profesinė praktika: lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas (Pasirenkamasis)