Mokomoji ir profesinė praktika: prancūzų kaip svetimosios kalbos mokymas (Pasirenkamasis)