Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių visuomenių kokybiniai tyrimai (Pasirenkamasis)