Užsienio kalba (latvių) A2 II/IV d. (Pasirenkamasis)