Užsienio kalba (latvių) A1 I/IV d. (Pasirenkamasis)