Užsienio kalba (prancūzų) I/IV d. (Pasirenkamasis)