Užsienio kalba (slovėnų) A1 I/IV d. (Pasirenkamasis)