Užsienio kalba (turkų) A1 I/IV d. (Pasirenkamasis)