Užsienio kalba (vengrų) A1 I/IV d. (Pasirenkamasis)