Vertimas raštu (iš lietuvių į prancūzų kalbą) (Pasirenkamasis)