fsf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Filosofijos fakultetas

Egzaminų tvarkaraštis


Ikimokyklinio ugdymo modulis 2k.


2020 sausio 10, Penktadienis
14:00 - 17:20 Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) (Sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) I/III d.
Jūratė Armonienė, Doc., Dr.
004 (54) (VM)
2020 sausio 13, Pirmadienis
14:00 - 17:20 Ikimokyklinė pedagogika ir ugdymo programų rengimas (Ugdymo programų rengimas) III/III d.
Dėstytojas Dėstytojas
004 (54) (VM)
2020 sausio 15, Trečiadienis
14:00 - 17:20 Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, ugdančioji drama) (Muzika ir ugdančioji drama) III/III d.
Emilija Alma Sakadolskis, Doc., Dr.
004 (54) (VM)
2020 sausio 17, Penktadienis
14:00 - 17:20 Psichologiniai ankstyvojo ugdymo aspektai (kūrybiškumo ugdymas) (Kūrybiškumo ugdymas) III/III d.
Tomas Lazdauskas, Doc., Dr.
004 (54) (VM)
2020 sausio 20, Pirmadienis
15:50 - 19:10 Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, muzika) (Dailė) II/III d.
Dėstytojas Dėstytojas
004 (54) (VM)
2020 sausio 24, Penktadienis
14:00 - 17:20 Vaiko savireguliacija ir psichikos sveikata
Rima Breidokienė, Asist., Dr.
004 (54) (VM)