Asmens gerovė: tarpdalykinis požiūris (Pasirenkamasis)