Duomenų analizė kokybiniuose tyrimuose (Privalomasis)