Aidas Medžiūnas, J. Asist.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra