Ingrida Pocė, Dok.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra